Ηλικία Έναρξης Θεραπείας

Ηλικία Έναρξης Θεραπείας

Κατάλληλη ηλικία επίσκεψης στον ορθοδοντικό είναι η ηλικία των 6-8 ετών

προκειμένου να προσδιορισθεί η ύπαρξη ή όχι προβλήματος, η σοβαρότητα του προβλήματος καθώς και ο κατάλληλος χρόνος διόρθωσης αυτού. Υπάρχουν προβλήματα που επιβάλλεται να διορθωθούν αμέσως μόλις εντοπισθούν γιατί μπορεί να αποτελέσουν αιτία σοβαρότερων και δυσεπίλυτων ορθοδοντικών προβλημάτων.

Άλλες φορές είναι καλύτερα να περιμένουμε

και να ξεκινήσουμε τη θεραπεία αργότερα αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο είτε αρχίσει άμεσα είτε αργότερα. Τελικός στόχος είναι το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.


Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

είναι ότι δεν πρέπει τα παιδιά τους να αλλάξουν όλα τα παιδικά δόντια προκειμένου να αρχίσουν την ορθοδοντική θεραπεία.


Η άποψη αυτή είναι λανθασμένη

και κάνει την θεραπεία πιο δύσκολη, με αυξημένη πιθανότητα εξαγωγής μονίμων δοντιών για τη διόρθωση του προβλήματος.

Natural Looking

Customized to match your teeth.

Pain Free

No pain is involved in the procedure.

Stain Resistant

Extremely resistant to stains.

Long Lasting

Porcelain veneers can last a lifetime.

Ιλισίων 11

145 64 Νέα Κηφισιά, Αθήνα

210 8077 455

Κλείστε Ραντεβού

Ώρες Ιατρείου

Δευ - Παρ: 16:00 - 21:00