Ορθοδοντικοί Μηχανισμοί

Αυτοί διαχωρίζονται σε

 • κινητούς μηχανισμούς οι οποίοι τοποθετούνται και αφαιρούνται από το ίδιο το παιδί

        και σε

 • ακίνητους μηχανισμούς οι οποίοι μένουν σταθεροί στα δόντια και αφαιρούνται στο τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας από τον ορθοδοντικό. Τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα μετά την τοποθέτηση των ακίνητων μηχανισμών μια ενόχληση είναι αναμενόμενη.

 Κινητοί μηχανισμοί

 • Λειτουργικά μηχανήματα
 • Μηχανισμοί διεύρυνσης υπερώας
 • Εξωστοματικά μηχανήματα
 • Συγκρατητικά μηχανήματα

Ακίνητοι μηχανισμοί

 • Δακτύλιοι
 • Σιδεράκια – Άγκιστρα
 • Ελαστικές αλυσίδες
 • Ειδικά ελατήρια
 • Σύρματα