Αιτίες Ορθοδοντικών Προβλημάτων

Κάποιες συνήθειες των παιδιών αποτελούν συχνά την αιτία για ανωμαλίες στην ανάπτυξη των δοντιών και των γνάθων.

Οι συνήθειες αυτές είναι

  • Η στοματική αναπνοή – το παιδί αντί να αναπνέει από τη μύτη αναπνέει από το στόμα γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε μεγάλες αμυγδαλές, αδενοειδείς εκβλαστήσεις(κρεατάκια), χρόνιο άσθμα κλπ.

  • Το σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών –βρυγμός, τρυγμός- .

  • Η λάθος θέση της γλώσσας κατά την κατάποση.

  • Το δάγκωμα του κάτω χείλους.

  • Το δάγκωμα των νυχιών.

  • Ο θηλασμός των δακτύλων.

  • Η χρήση πιπίλας πέρα από κάποια ηλικία.

  • Ο θηλασμός του δακτύλου όπως και η χρήση πιπίλας θα πρέπει να διακόπτονται το αργότερο μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Στη φάση αυτή κάποιες μικρές βλάβες είναι αναστρέψιμες μόνο και μόνο με τη διακοπή της συνήθειας.

Γιατί δημιουργούνται οδοντικά και σκελετικά προβλήματα;

Τα προβλήματα σύγκλεισης πολλές φορές κληρονομούνται ενώ άλλα δημιουργούνται από άλλους επίκτητους παράγοντες.

Τα κληρονομικά προβλήματα περιλαμβάνουν το συνωστισμό των δοντιών, την αραιοδοντία, τα υπεράριθμα δόντια, η συγγενής έλλειψη δοντιών, οι σχιστίες και άλλες ανωμαλίες των γνάθων και του προσώπου.

Τα επίκτητα προβλήματα δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και δημιουργούνται απο τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες.

Και τα δυο είδη προβλημάτων δημιουργούν επιπτώσεις στη θέση των δοντιών καθώς και στην εμφάνιση του προσώπου.