Διάρκεια Θεραπείας

Η ορθοδοντική θεραπεία με ακίνητους μηχανισμούς -σιδεράκια- διαρκεί από 6 μήνες εως δυο χρόνια. Ο χρόνος θεραπείας εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, από τη σοβαρότητα του προβλήματος και από τη συνεργασία του ασθενούς.

Η ταχύτητα μετακίνησης των δοντιών εξαρτάται και από τον κάθε οργανισμό αφού έχουν παρατηρηθεί αποκλίσεις από 0,8 έως 1,2 mm μετακίνησης το μήνα.